ગુજરાતી
બધા લેટેસ્ટ ન્યૂઝ ગુજરાત રાજકારણ રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસ મનોરંજન રમતગમત શિક્ષણ ટેકનોલોજી આરોગ્ય લાઇફસ્ટાઇલ ક્રાઇમ ધાર્મિક સાહિત્ય સંસ્કૃતિ વાઇરલ ખબરો વિધાનસભા ચૂંટણી લીગલ ગવર્મેન્ટ રાશિફળ હાસ્ય લેખ ગુજરાતી સાહિત્ય રસોઈ / રેસીપી નવરાત્રી 2023 નવરાત્રી ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ નવરાત્રી પૂજા નવરાત્રી રેસીપી નવરાત્રીની ઉજવણી નવરાત્રીમાં મુલાકાત લેવા માટે પ્રખ્યાત મંદિરો દિવાળી 2023 દિવાળી ડેકોરેશન દિવાળી ફૂડ અને રેસીપી દિવાળી મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ તહેવાર અમદાવાદ સમાચાર સુરત સમાચાર વડોદરા સમાચાર રાજકોટ સમાચાર ભાવનગર સમાચાર જામનગર સમાચાર ગાંધીનગર સમાચાર જુનાગઢ સમાચાર કચ્છ સમાચાર ક્રિકેટ ઓટોમોબાઈલ ઉત્તર ગુજરાત સમાચાર સરકારી નોકરી લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ હવામાન
More

Privacy Policy

Vibes of India App Inc (together with its parent company and subsidiaries, if any, "Vibes of India App") operates the Vibes of India App website (the "Site") and related mobile applications and software (collectively with the Site, the "Service"), which enable people to create and share content and access exclusive text, voice notes, audio clips, videos, photos, live broadcasts, direct events (collectively, "Content") all in real time. The Content is available for free or at premium at the Channel Holder discretion to share and subscribe. Vibes of India App is committed to respecting and protecting your privacy. To that end, we have prepared this privacy policy ("Privacy Policy") to describe our information gathering and dissemination practices and our data protection practices for the Service. The terms "Vibes of India App," "we," "us," and "our" refer to Vibes of India App and its subsidiaries. The terms "you," "your," and "yours" refer to the user/customer utilizing the Service. This Privacy Policy is governed by our Terms of Use.

Children

-The Service is not intended for or directed to persons under the age of 17, and we will not knowingly collect information from such persons. Any person who provides information to us through registration or in any other manner on the Site or the Service represents to Vibes of India App that they are 17 years of age or older. If we learn that a child under 17 has submitted personal information to us, we will attempt to delete the information as soon as possible.

Collection of Information

-"Personally Identifiable Information" means any information which can be used to identify an individual, and may include, but is not limited to, name, email address, postal or other physical address, title, or occupation. We may collect the following Personally Identifiable Information from you when you register for or use the Service: name, email, phone number, We may collect information when you register to join the Service by logging into an account that you already have with certain third-party social networking sites ("SNS") (including, but not limited to, Facebook and Twitter) via the Service. By connecting to the Service with SNS, you give us permission to access, store and use your information from the SNS, including, but not limited to, your Personally Identifiable Information, any information that you have permitted the SNS to share with us, any information you have made public in connection with that service, any interests that are not hidden and mutual friends that you may have in common with another users. You should always review, and if necessary, adjust your privacy settings on third-party websites and services before linking or connecting them to the Service. To participate in certain activities and to obtain certain services or documents offered on or through the Service, you may be asked to provide or share additional Personally Identifiable Information. We endeavor to limit our requests for Personally Identifiable Information to information we believe is reasonably necessary to achieve our purposes as described in the "Information Use" section below. You can choose not to provide us with certain information, but then you might not be able to take advantage of many of the Service's features. Any Personally Identifiable Information received in communication or in material you transmit to Vibes of India App by electronic mail or otherwise are and will be treated in accordance with this Privacy Policy. We also automatically receive and record information on our server logs from your browser, including without limitation your IP address, cookie information (as described below), and the page(s) you request. We also reserve the right to anonymously track and report a user's activity inside the Site and mobile applications.

Cookies

Some of the pages on the Site may contain "cookies." A cookie is a small data file that may be sent to your Web browser and stored on your computer. This allows our server to "recognize" you when your computer visits the Site in the future. Most Web browsers can be configured to not accept cookies, or to notify you if a cookie is sent to you. In some instances, Vibes of India App may collect non-Personally Identifiable Information (aggregate or demographic data) through cookies. Information Use - Vibes of India App uses Personally Identifiable Information for several general purposes: to provide you with product and service information, demos, and news regarding the Service, to support the products and services offered on or through the Service, to fulfill your subscription requests, to process your payments including credit checks and collection to notify you of technical updates or changes in policy, or We may use non-Personally Identifiable Information such as demographic data to analyze and develop our marketing strategy and further improve the Service and our other products and services. You also may have the option to import your personal contacts (including email addresses of friend lists via SNS) to the Service so that you can find your friends on the Service, and your friends can find you on the Service.

Information Sharing and Disclosure

- We will not sell or rent your Personally Identifiable Information to third parties except as described in this Privacy Policy. We may disclose your Personally Identifiable Information to other companies or people under any of the following circumstances: when we have your consent to share the information. to those of our content providers or business partners from which you receive content and/or services ("users"). if sharing the information is reasonably necessary to provide a product or service that you have requested. To keep you up to date on the latest Service announcements, special offers, or other information we think you would like to hear about either from us or from our partners. If we believe in good faith that we are required to do so by law, in connection with litigation, to prevent a crime, or to protect personal safety, the public, or the Service. in connection with a sale of stock or assets, reorganization, consolidation, merger with another entity, or if Vibes of India App should ever file for bankruptcy or have its assets sold to another entity. Vibes of India App may also share non-Personally Identifiable Information, such as aggregate or demographic data, with third parties. We may share the information in your Vibes of India App account (including your Personally Identifiable Information) with the SNSs that you have linked to your account. These third parties have access to your Personally Identifiable Information only for this purpose (unless the SNS has received your Personally Identifiable Information independently of the Service) and not for other purposes.

Third Party Privacy Policies

- As described in this Privacy Policy, Vibes of India App may share your Personally Identifiable Information with our users and/or business partners. Additionally, the Service may contain links to other sites. We encourage our users to be aware when leaving the Site or the Service to read the privacy statements of each site that collects Personally Identifiable Information, as those sites are solely responsible for such policies and protections. You should also be aware that if you submit information to "comments feeds" and similar public communications channels, through the Service or otherwise, then such information becomes public information, meaning that you risk losing any privacy rights you might have with regards to that information. Such disclosures may also increase your chances of receiving unwanted communications from third parties.

Access

- You may correct, amend, or delete your Personally Identifiable Information by editing your profile on the Site or emailing us at support@Vibes of India.com

Security

- We are committed to protecting Personally Identifiable Information from loss, misuse, disclosure, alteration, unauthorized access, and destruction. Vibes of India App takes reasonable precautions to safeguard the confidentiality of Personally Identifiable Information. We protect the security of your Personally Identifiable Information during transmission to us. While we strive to protect your Personally Identifiable Information, we cannot ensure the security of the information you transmit to us in all cases.

International Transfers

-Personally Identifiable Information collected on or through the Service may be stored and processed in the India or any other country in which Vibes of India App or its affiliates, subsidiaries or agents maintain facilities, and by using the Service, you consent to any such transfer of information outside of your country.

Your Consent to this Privacy Policy

-By using the Service, you agree to this Privacy Policy. We may occasionally update this Privacy Policy in our sole discretion. The date of the most recent update of this document will always be displayed at the bottom of this Privacy Policy. If we decide to use Personally Identifiable Information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by email (the email address provided) or by posting the updated version of this Privacy Policy on the Site. We encourage you to periodically review this Privacy Policy to stay informed about how we are protecting the Personally Identifiable Information we collect. Your continued use of the Service constitutes your agreement to this Privacy Policy and any updates.

Contacting Vibes of India App

If you have any questions, comments, or concerns about this Privacy Policy, please email us at support@Vibes of India.com